Cenová kalkulace - do 30. 4. 2018 a od 1. 5. 2018

Předmět kalkulace:

                        - cena 1 obědu (svačiny) ve školní jídelně ZŠaMŠ Rakvice

            Použité předpisy a podklady:

                        - Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v aktuálním znění

                        - Vyhláška o školním stravování č. 17/2015 Sb.                                                  

                                                                                               sj-panacek-s-kalkulackou.jpg

Individuální kalkulace – „cizí strávníci“:

                                                                               do 30. 4. 2018   od 1. 5. 2018

            1. přímý materiál - potraviny                          26,00 Kč            28,00 Kč

            2. přímé mzdy                                                15,40 Kč            15,40 Kč

            3. režijní náklady                                            2,57 Kč                2,57 Kč

            4. ostatní přímé náklady - odvody                  5,90 Kč                5,90 Kč

            5. zisk                                                              7,13 Kč               8,13 Kč

              Cena celkem                                              57,00 Kč             60,00 Kč

              Cena 1 obědu pro cizího strávníka činí   57,00 Kč             60,00 Kč         

Kalkulace pro děti (MŠ) a žáky (ZŠ):

mateřská škola:

do 30. 4. 2018

věk strávníka - dítě v MŠ cena za dopolední svačinku cena za jeden oběd cena za odpolení odpolední svačinku celková cena za jeden den doporučená měsíční záloha - trvalý bankovní  (měsíční) příkaz k úhradě
do 6 let 7 Kč 20 Kč 7 Kč 34 Kč 680 Kč
od 7 let 7 Kč 23 Kč 7 Kč 37 Kč 740 Kč
od 1. 5. 2018
věk strávníka - dítě v MŠ cena za dopolední svačinku cena za jeden oběd cena za odpolení odpolední svačinku celková cena za jeden den doporučená měsíční záloha - trvalý bankovní  (měsíční) příkaz k úhradě
do 6 let 7 Kč 22 Kč 7 Kč 36 Kč 720 Kč
od 7 let 7 Kč 25 Kč 7 Kč 39 Kč 780 Kč
 
základní škola:    

                                                                                                           do 30. 4. 2018                                                                                                        

věk strávníka - žáka ZŠ cena za 1 oběd doporučená měsíční záloha - trvalý bankovní  (měsíční) příkaz k úhradě
7 až 10 let 23 Kč 430 Kč
11 až 14 let 25 Kč 475 Kč
15 a více let 26 Kč 490 Kč

          

od 1. 5. 2018

věk strávníka - žáka ZŠ cena za 1 oběd doporučená měsíční záloha - trvalý bankovní  (měsíční) příkaz k úhradě
7 až 10 let 25 Kč 475 Kč
11 až 14 let 27 Kč 510 Kč
15 a více let 28 Kč 530 Kč

 

Poznámka:

K zařazení (přeřazení) do patřičné věkové kategorie dochází u dítěte (žáka) buď:

a) při prvním přihlášení ke stravování, nebo

b) vždy od 1. ledna roku, ve kterém dosáhne "přestupního věku" do následné (starší) skupiny.

sj-skolni-jidelna-logo.jpg