Cenová kalkulace - od 1. 9. 2017

Předmět kalkulace:

                        - cena 1 obědu (svačiny) ve školní jídelně ZŠaMŠ Rakvice

            Použité předpisy a podklady:

                        - Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v aktuálním znění

                        - Vyhláška o školním stravování č. 17/2015 Sb.                                                  

                                                                                               sj-panacek-s-kalkulackou.jpg

Individuální kalkulace – „cizí strávníci“:

            1. přímý materiál - potraviny                          26,00 Kč

            2. přímé mzdy                                                15,40 Kč

            3. režijní náklady                                            2,57 Kč

            4. ostatní přímé náklady - odvody                  5,90 Kč

            5. zisk                                                              7,13 Kč        

              Cena celkem                                              57,00 Kč

              Cena 1 obědu pro cizího strávníka činí   57,00 Kč           

Kalkulace pro děti (MŠ) a žáky (ZŠ):

mateřská škola:
věk strávníka - dítě v MŠ cena za dopolední svačinku cena za jeden oběd cena za odpolení odpolední svačinku celková cena za jeden den doporučená měsíční záloha - trvalý bankovní  (měsíční) příkaz k úhradě
do 6 let 7 Kč 20 Kč 7 Kč 34 Kč 680 Kč
od 7 let 7 Kč 23 Kč 7 Kč 37 Kč 740 Kč
základní škola:                                                                             
věk strávníka - žáka ZŠ cena za 1 oběd doporučená měsíční záloha - trvalý bankovní  (měsíční) příkaz k úhradě
7 až 10 let 23 Kč 430 Kč
11 až 14 let 25 Kč 475 Kč
15 a více let 26 Kč 490 Kč

          

Poznámka:

K zařazení (přeřazení) do patřičné věkové kategorie dochází u dítěte (žáka) buď:

a) při prvním přihlášení ke stravování, nebo

b) vždy od 1. ledna roku, ve kterém dosáhne "přestupního věku" do následné (starší) skupiny.

sj-skolni-jidelna-logo.jpg