Čipy

 

     Od 1. září 2011 byl zaveden čipový stravovací systém s elektronickou evidencí strávníků. Každý strávník (žák ZŠ, zaměstnanec školy) odevzdá na začátku školního roku (případně i v jeho průběhu) přihlášku ke stravování. Poté je povinen zakoupit stravovací čip za 80,- Kč, který slouží k osobní autorizaci při výdeji jídla a při manipulaci na terminálu (objednávání a odhlašování obědů).

     Cizí strávníci se na způsobu objednávání stravy individuálně domluví přímo s vedoucí školní jídelny. 

 sj-cip.jpg

     Zpět jsou odkupovány pouze čisté, nepoškozené a plně funkční čipy a to opět za 80 Kč.

     V případě zapomenutí čipu žák tuto skutečnost nahlásí při příchodu na oběd kuchařce u výdejního okénka. Oběd mu bude poté vydán. Při opakovaném zapomínání čipu budou zákonní zástupci upozorněni a požádáni o nápravu. Pokud žák čip ztratí, musí si nejpozději do 5 dnů od zjištění této zkutečnosti zakoupit u vedoucí školní jídelny čip nový.

     Přihlášky a odhlašování obědů provádí sám strávník (nebo zákonný zástupce) u terminálu ve škole nebo přes internet na adrese http://www.smiklica.cz/dread/net/zsrakvice/index.php