Doplňkové volby do školské rady

 

Tímto dávám na vědomí, že dne 27. 11. 2018 ve 14:00 hod. se budou v souladu s § 167 odst. 9 písm. f) zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) konat doplňkové volby do školské rady a na tyto pozice budou ustanoveni dva zástupci pedagogických pracovníků. Výsledek voleb bude dostupný na webových stránkách školy.

 

                                                                                            ředitel školy