MAPA školy - informace o výsledcích rodičovského dotazníku

 

V průběhu měsíce února měli rodiče žáků 4. až 9. ročníku možnost účastnit se anonymního elektronického dotazníkového šetření MAPA ŠKOLY. MŠ i ZŠ v rámci sebehodnocení provádí opakovaně různá šetření, která mají napomoci při hledání jejich silných a slabých stránek. Jedním z takovýchto objektivních nástrojů bylo i využití „Mapy školy“.  Celkem odpovědělo 74% zákonných zástupců žáků uvedených ročníků. Poměrně vysoká účast respondentů tak zajistila solidní množství dat, které lze objektivně využít pro naši práci.

Současně s rodiči obdrželi k vyplnění ve jmenovaných třídách svůj elektronický dotazník i všichni žáci.

S výsledky všech skupin bude pracováno. Bližší informace (rozbor) můžete získat na následných třídních schůzkách.  

Za spolupráci všem rodičům i žákům děkujeme.    

Poznámka: Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím firmy Scio, což je česká firma zaměřená na školní i mimoškolní vzdělávání dětí. Do českého vzdělávání také zavedla měření výsledků vzdělávání.

Výsledky rodičovského dotazníku:

klimaskoly-mapa-zs-201718-rodic-zs-po-rocnicich.pdf

klimaskoly-mapa-zs-201718-rodic-zs-souhrnne-vysledky.pdf