Mikuláš ve škole

 

I do prostor ZŠ a MŠ Rakvice zavítali Mikuláš s andělem a čertem. Nepřijeli zdaleka, ale přišli z druhého patra naší školy. Byli to totiž naši deváťáci, kteří si propůjčili tuto roli, aby udělali radost a podělili nějakou drobností naše nejmenší ve školce a na prvním stupni, za což jim patří poděkování. 

                                                                                                                                   ředitel školy