Naši prvňáčci

 

Naši prvňáčci

 

Ani jsme se nenadáli a už jsou z dětí v 1.třídě skuteční školáci. Mají za sebou kus práce. Seznámili se s prostředím i okolím školy. Už ví, kde je družina, jídelna, tělocvična, kdy začíná hodina a kdy přestávka. Učí se k sobě chovat hezky, udržovat pořádek, hlásit  se, naslouchat  a  navzájem  si  pomáhat.

Po prvním měsíci umí přečíst první písmenka OSBUA a skládají první slabiky podle metody čtení Sfumato. Každý den je s chutí procvičují nebo si  je  jen  tak  modelují, vytrhávají  z  novinového papíru  nebo  drátkují. Stále ještě někteří bojují s úchopem tužky. Snahu o co nejlepší tvary uvolňovacích cviků mají všichni, motivací je jim psaní perem – chtějí psát jako jejich starší kamarádi.

V matematice sčítají a odčítají do 5 pomocí krokování, obrázků, přírodních materiálů a kuličkového počítadla. Využívají prvky metody Víta Hejného, aby uměli v budoucnu řešit i nestandartní matematické úlohy.

Nejoblíbenější je u dětí tělocvik - běhají, skáčou, prolézají překážky a honí se za míčem. Mají za sebou i první výlet na Pohansko, spaní ve škole, vycházku do ovocného

sadu v Přítlukách a čeká je pouštění draků na Pálavě se staršími kamarády v rámci projektu Můj deváťák.

                                                                                            „Jen tak dále a samé jedničky!“

 

                                                                                                                                                                                      Mgr. Dana Lacinová