Noví členové školské rady

 

Tímto dávám na vědomí, že novými členy školské rady za pedagogický sbor se po doplňkových volbách stali Mgr. Martin Průdek a Mgr. Jitka Rampáčková. Stávající člen ŠR Mgr. Michal Polášek ve funkci nadále setrvává. Školská rada je tedy usnášeníschopná.  

                                                                                                                            ředitel školy