Pasování na čtenáře

 

Dne 23. listopadu 2018 byli naši prvňáčci pasováni na čtenáře. Předávání slabikářů proběhlo v učebně deváté třídy. Své čtenářské umění mladším dětem nejprve předvedli jejich starší kamarádi a potom i pan ředitel. Na závěr setkání si žáci sedli do lavic, kde si společně četli a prohlíželi nový a ještě voňavý slabikář.  

Prvňáčci, všichni Vám přejeme krásné počteníčko!

                                                                                                                                           Mgr. Dana Lacinová