Přijetí do školní družiny - šk. r. 2018/2019

 

Všichni žáci, jejichž zákonní zástupci podali v řádném termínu přihlášku (do 26.4.2018), byli do družiny přijati. V současné chvíli je kapacita ŠD již plně obsazena.

detske_ruce_-_barvy.jpg