Tříkrálová sbírka - koledníci z naší školy

V sobotu 6. ledna zaklepalo na dveře rakvických příbytků 9 trojic Kašparů, Melicharů a Baltazarů. Žáci ZŠ Rakvice tak již tradičně v rámci Tříkrálové sbírky pořádané Charitou ČR vybíraly do zapečetěných pokladniček finanční příspěvky, které pomohou nemocným či postiženým lidem, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným.

V kasičkách přinesli celkem 45.172,- Kč, za což všem Rakvičanům, kteří je vlídně přijali a přispěli, patří poděkování.

10 koledníků z rakvické školy vyšlo v sobotu do ulic také v Přítlukách.

Charita Břeclav děkuje: Alexandře Švachové, Nikole Trávníčkové, Julii Filové, Tereze Puškášové, Beatě Rejentíkové, Tereze Swiatyniukové, Tomáši Bravencovi, Adrianu Krůzovi, Jakubu Martiníkovi, Filipu Kratochvílovi, Patriku Keprtovi, Janu Čermákovi, Marku Hrdinovi, Olze Líznarové, Natálii Rousové, Kláře Bednaříkové, Kateřině Průdkové, Stele Minaříkové, Veronice Srbecké, Amálii Zupkové, Radce Poláškové, Davidu Ondřejovi, Vojtěchu Kamenskému, Vojtěchu Puškášovi, Matěji Obhlídalovi, Mirku Zelinkovi, Lukáši Brychtovi, Lucii Jírové, Barboře Pirnusové, Janu Pirnusovi, Matyáši Krškovi, Nele Kupčákové, Veronice Chýlové, Elišce Opršalové, Natálii Ludvíkové a Pavlíně Zlámalové.