Pravidla pro výdej stravy žákům ZŠ a dětem MŠ

     Podle vyhlášky č. 107/2008 Sb., o školním stravování má žák (dítě) nárok na stravu POUZE v době výuky ve škole. Ve dnech nemoci, ředitelského volna a prázdnin lze stravování poskytovat pouze za úhradu plné ceny (tj. včetně režijních nákladů).

     Žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole.                        sj-panacek-s-vykricnikem.jpg

     První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., považuje za pobyt ve škole, ostatní dny nemá žák nárok na dotovanou stravu a je povinen odhlásit obědy, jinak musí doplatit režijní náklady v aktuálně platné výši – rubrika Cenová kalkulace

     Pokud žák (strávník) z důvodu prvního dne nemoci nestihne odhlásit stravu, má možnost si zákonný zástupce (rodič) vyzvednou oběd s čipem do vlastních jídlonosičů v době od 11.00 – 13.20 hodin. Pokud bude chtít odebírat obědy i v době nemoci, musí uhradit v kanceláři školy režijní náklady.

     Neodhlášené obědy propadají a nelze zpětně nárokovat jejich odhlášení.