Přijetí dítěte do MŠ

školní rok 2018/2019 

- veškeré dokumenty jsou k dispozici v tištěné formě u vchodu v MŠ

- pokud si budete formulář "Žádost o přijetí dítěte do MŠ" tisknout z níže uvedeného odkazu, proveďte tisk na jeden list.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ.pdf

Evidenční list dítěte.pdf

Souhlas se zpracováním osobních údajů - vyzvedávání dítěte pověřenou osobou.pdf

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ.pdf

-------------------------------------------

školní rok 2017/2018

mŠ - žádost o přijetí pro školní rok 2017-2018.pdf

mŠ - evidenční list dítěte .pdf

logo.jpg