Provozní doba, zvonění

Škola se otevírá pro žáky ve dnech vyučování v 7:25 hodin.                                                        zvonek-ikona.png

V 7,45 hod. začíná vyučování. Od této doby jsou veškeré vchody do ZŠ pro veřejnost uzavřeny. Źáci, kteří se opozdí mohou k odemčení dveří užít osobní čip.

 Veřejnost má povolen vstup do prostor školních budov jen po nahlášení se některému ze zaměstnanců školy. Z důvodu bezpečnosti není bez ohlášení vstup do školy veřejnosti umožněn. 
 

Časové rozvržení hodin a přestávky mezi nimi

organizace_dne_zs.png