Školské poradenské pracoviště - personální zabezpečení, hlavní úkoly