Slovo ředitele školy

Vážení rodiče si žáci, vítáme vás na webových stránkách rakvické základní a mateřské školy.

Domníváme se, že se na těchto stránkách dovíte řadu důležitých i zajímavých informací o naší škole. Ve stručnosti lze říci, že škola poskytuje veškeré vzdělání a výchovu dětí a žáků tak, aby byli připraveni na běžnou realitu všedního života, především na studium na středních školách. Snažíme se vést děti k samostatnosti a zodpovědnosti. Dáváme velký důraz na rozvíjení jazykových schopností žáků (rodný jazyk, angličtina, němčina) a na studium informatiky. Samozřejmě naše škola také podporuje zájmovou činnost v rámci volitelných předmětů - kroužků.

Všichni pedagogičtí pracovníci se snaží o vytváření bezkonfliktní atmosféry ve třídách s důrazem na mezilidské vztahy.

Rakvice leží v oblasti, kde v bezprostředním okolí jsou další tři základní i mateřské školy. Navíc i jedno víceleté gymnázium. Stojíte-li tedy před rozhodnutím, kterou školu pro své dítě vybrat, prosím, zvažte i naši nabídku.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

 • Celodenní provoz ve třech třídách
 • Provoz od září do konce července
 • Stabilizovaný a plné kvalifikovaný pedagogický sbor
 • Kvalitní vzdělávací program
 • Moderní a velmi dobré vybavení všech tříd i společných prostor školky
 • Moderní venkovní hřiště s herními prvky
 • PC pro děti v každé třídě včetně napojení na internet
 • Interaktivní tabuli SMART  + dataprojektor v jedné ze tříd
 • Velké množství mimoškolních aktivit
 • Logopedická péče pro děti MŠ 
 • Úzké propojení s 1. stupněm základní školy, "příprava" předškoláků společně třídní učitelkou budoucí 1. třídy
 • Dlouhodobé vytváření osobních portfolií dětí
 • Kvalitní stravování
 • Přiměřená výše ​​úhrady za pobyt dítěte v MŠ 
 • Společný areál ZŠ a MŠ - úzká provázanost stanovených vzdělávacích cílů, organizace vzdělávání, spolupráce pedagogů 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 • Kvalitní školní vzdělávací program
 • Rozšířená výuka jazyků (větší počet hodin)
 • Větší počet vyučovacích hodin JČ 
 • Velký počet dělených hodin (výuka ve skupinách)
 • Logopedická a dyslektická péče zajištěná kvalifikovanými pracovníky - učiteli ZŠ
 • Stabilizovaný a plné kvalifikovaný pedagogický sbor
 • Řada mimoškolních AKTIVIT
  • výuka plavání, škola v přírodě, vícedenní výlety, školní ples, exkurze, zájezdy žáků do zahraničí, lyžařský kurz atd.
 • Kroužky v rámci školního klubu
 • Moderní velmi dobře vybavené učebny - včetně čtyř multimediálních učeben 
 • Moderně vybavená učebna výpočetní techniky
 • Wi-Fi free ve všech prostorách školy
 • Samostatná učebna pro dyslektický kroužek a logopedii vybavená PC se speciálním SW pro nápravu poruch
 • PC + TV v každé třídě na 1. stupně a ve školní družině - včetně napojení na internet
 • Moderní sportovní hala
 • Moderní venkovní hřiště
 • Kvalitní stravování - výběr ze tří jídel
 • Dvě oddělení školní družiny - "přiměřená" výše ​​úhrady za pobyt

Konkrétnější informace můžete získat

finale_logo_a-05.jpg