Tiskopisy ke stažení

pro školní rok 2018/2019

Přihláška - zápisní lístek.pdf

Souhlas se zpracováním osobních údajů - pro zákonnými zástupci pověřenou osobu k vyzvedávání dítěte z družiny.pdf

     - týká se pouze případu, kdy bude dítě vyzvedávat ze ŠD někdo jiný než zákonný zástupce

     - pokud bude dítě vyzvedávat osoba neplnoletá, vyplní za ni jejím jménem tento tiskopis zákonný zástupce vyzvedávaného dítěte

 
pro školní rok 2017/2018

Školní družina - přihláška, zápisní lístek.pdf

Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny.pdf

Žádosti se podávají do rukou vychovatelky školní družiny.

 

detske_ruce_-_barvy.jpg