Základní informace o provozu ŠD

Provoz školní družiny: 11.15 až 16.00 hod.

I.  oddělení - přístavba školy - 1.stupeň, vychovatelka Milena Zlámalová
II. oddělení - budova 2. stupně - učebna u tělocvičny (skleník), vychovatelka Renata Lauterbachová                                        

                                                 druzina-obrazek.jpg

     ŠD slouží k odpočinkové, zájmové a sportovní činnosti dětí. Je základním článkem výchovy mimo vyučování. Využívá školní hřiště, tělocvičnu, počítače ve třídě, počítačovou učebnu, herní koberec, televizi, DVD přehrávač, venkovní sportovní a herní areál.

 Každé z oddělení se naplňuje maximálně do počtu 30 žáků 1.stupně ZŠ. Dítě je přihlášeno k pravidelné docházce po podepsání zápisního lístku jeho zákonným zástupcem, kde mimo jiné sdělí vychovatelce způsob a hodinu odchodu žáka domů. Odhlášení žáka ze ŠD se provádí opět písemnou formou.

     Rodiče žáků docházejících do ŠD jsou povinni přispívat na částečnou úhradu nákladů ŠD - viz odkaz níže.

     Každé dítě musí mít převlečení (sport, Vv ap.) a ručník v tašce, které je označené jménem, aby nedošlo mezi dětmi k záměně.

ORGANIZACE DNE VE ŠD:

11.00 - 12.20 - příchod dětí
11.00 - 12.00 - volné hry dětí na koberci, stavebnice, společenské hry
11.40 - 12.40 - oběd
12.00 - 13.00 - odpočinek na koberci, malování, kreslení, odchod do kroužků
13.00 - 15.00 - zájmové činnosti (výtvarná, pracovní, sportovní,didaktické hry k učivu, společenská výchova)
15.00 - 16.00 - hry dle zájmu dětí, odchod dětí ze ŠD

 

Pokyn ředitele školy ke stanovení výše úplaty ve školní družině, klubu - od 1. 2. 2013.pdf

Pokyn ředitele školy ke stanovení výše úplaty ve školní družině - dodatek č. 1.pdf

 

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny pro šk. rok 2017-18.pdf

Školní družina - zápisní lístek pro šk. rok 2017-18.pdf

 

Řád školní družiny.pdf

 

img_0047.jpg